Konkurs 2021

O programu

Na konkurs za prijavljivanje strartap ideja koji je trajao od 01. aprila do 31. maja pristiglo je 36 prijava. Od ukupnog broja, 16 timova ušlo je sledeći krug selekcije i pred komisijom su  21. juna predstavili svoje startap ideje. Komisija je na osnovu kriterijuma odabrala 5 timova za ulazak u tromesečni program inkubacije i pripreme za investicioni pitch.

Partneri na programu:
Dejan Tešić
Miša Lukić
Timovi koji su ušli u inkubator 2021.
Carousel studio, Pančevo
Tesla Inventorium – dečji brend

Startap za cilj ima kreiranje srpskog dečijeg animiranog brenda koji je edukativan, inovativan, zabavan i koji će uticati pozitivno na razvoj kognicije, kreativnosti i radoznalosti dece. Brend bi se koristio u produkciji dečjeg animiranog TV serijala koji bi se emitovao na youtube kanalima i dečjim televizijama, izradi igračaka i mobilne aplikacije/igrice, izdavanju knjiga i školske opreme, proizvodnji garderobe i izgradnji zabavnog parka.

Mentori:

• Milena Maksić, Digital account director, Ovation BBDO
• Peđa Mitrović, Consulting & business innovation, Ovation BBDO
• Nikola Kliska, IP Practice Leader, Karanović&Partners
• Nenad Vasiljević, CIO, Karanović&Partners
• Miodrag Nenadović, UX, Ananas
• Svetlana Cvetinović, Rukovodilac uvoza-izvoza, Delta DMD
• Veronika Tasić Vušurović, Strategic Advisor/Business Development, Karanović&Partners
• Katarina Ivanković, Asistent, Mladi lider, Delta Holding

Beohost, Beograd
Beohost Chanel Manager- Infrastruktura za upravljanje malih hotela i channel manager za oglašavanje

Startap nudi celokupnu infrastrukturu koja je potrebna za kratkoročno izdavanje: menadžment usluge, marketing usluge i samu aplikaciju (software). Rešava potrebu vlasnika nekretnina i malih hotela da kratkoročno izdaju smeštaj bez problema koji se javljaju usled obaveza koje iz takvog načina izdavanja proizilaze (komunikacija s gostima, čišćenje, postavljanje cena) i omogućava automatizaciju ovog procesa.

Mentori:

• Mihajlo Milenković, Sales Director, Fresh Agriculture Technologies
• Dejan Tešić, Managing Partner, JTC Srbija
• Ivana Slović, Programer, Delta Holding
• Veronika Tasić Vušurović, Strategic Advisor/Business Development, Karanović&Partners
• Dušica Vidaković, Asistent, Mladi lider, Delta Holding

Valuator, Beograd
VALUATOR- platforma za procese nabavke

Platforma omogućava automatizaciju procesa nabavke kao i punu kontrolu nabavke od strane direktora i vlasnika preduzeća. Kompanije putem platforme imaju mogućnost da formiraju svoje baze podataka sa dobavljačima (postojećim i potencijalnim), sa kojima mogu da komuniciraju i šalju upite jednim klikom.

Mentori:

• Tanja Kuzman, Senior Manager, Startups and Corporate Innovations, PWC Srbija
• Ivana Stanković , Senior Manager, Capital Markets & Accounting Advisory Services, PWC Srbija
• Slobodan Reljić, Manager of new market projects, Delta Agrar
• Veronika Tasić Vušurović, Strategic Advisor/Business Development, Karanović&Partners
• Andrija Zagorac, Asistent, Mladi lider, Delta Holding

Cherry Berry, Beograd
CHERRY BERRY, inovativni bikini

Startap je razvio proizvod- inovativni bikini čije su korpice od silikona, ne upijaju vodu, ne cede se i brzo se suše. Kod postojećih bikinija te vrste, korpice su od sunđera te upijaju vodu i cede se, stvaraju nelagodan osećaj i sporo se suše. Ovaj proizvod rešava slabu ponudu push-up bikinija na domaćem i regionalnom tržištu.

Mentori:

• Aleksandra Milačić Jelača, Direktor marketinga, Fun&fit
• Nikola Kliska, IP Practice Leader , Karanović&Partners
• Veronika Tasić Vušurović, Strategic Advisor/Business Development, Karanović&Partners
• Nikola Sekulić, Asistent, Mladi lider, Delta Holding

Concrete Quality Control, Beograd
CQC, aplikacija za kontrolu kvaliteta betona od proizvodnje do isporuke

Aplikacija automatizuje proces unosa podataka i komunikacije od proizvodnje do ugradnje sa pregledom pojedinačne porudžbine. Namenjena je investitorima, nadzoru, izvođačima građevinskih radova, proizvođačima betona, proizvođačima repromaterijala kao i svi učesnici u građevinskim projektima. Rešava probleme koji se javljaju usled faktora ljudske greške pri ručnom unosu podataka, kao i gubljenje vremena na telefoniranje.

Mentori:

• Aleksandar Đorđević, Samostalni projektant programer, Delta Holding
• Veronika Tasić Vušurović, Strategic Advisor/Business Development, Karanović&Partners
• Jelena Stanković, Asistent, Mladi  lider, Delta Holding

Na finalnoj prezentaciji timova, koja je održana 11. oktobra 2021. u Beogradu, četrnaest članova komisije proglasilo je tim Carousel studio iz Pančeva za pobednika. Komisiju su činili poslovni ljudi na rukovodećim pozicijama iz raznih poslovnih oblasti.